Ulf Bongenhielm

På kliniken är vi fyra specialister i käkkirurgi, förutom Ulf även Elias Messo, Bengt Karlson och Fredrik Jarnbring alla med mångårig och gedigen erfarenhet inom disciplinen.

Jag erbjuder hjälp med

 • Dentoalveolärkirurgi

  Inom dentoalveolär kirurgi på vuxna kan du få hjälp med allt från enklare extraktioner till – avlägsnande av cystor och övriga patologiska förändringar samt rekonstruktiv benuppbyggnad av alveolarutskott och sinuslyft. På barn och ungdomar tar vi emot remisser för extraktioner och friläggningar. Vi hanterar naturligtvis merparten av dessa mot Region Stockholm genom Libretto.
 • Käkledsproblematik

  Kliniken tar även emot patienter med käkledsrelaterade besvär. Här sker samarbetet ofta mellan specialist i Bettfysiologi och Käkkirurgi. Den behandling vi idag utför på kliniken relaterat käkleder är injektioner och renspolning s.k. artrocentes.
 • Odontologisk radiologi

  På kliniken finns CBCT med kapaciteten 15×15 cm, digitalpanorama och intraoral utrustning. Ansvarig odontologisk radiolog är Bengt de Verdier. Vi tar emot remisser med fr.a. odontologisk relaterad frågeställning. Vanligt förekommande remisser är lägesbestämning av retinerade tänder, implantat- och käkledsutredningar.
 • Patientoro och tandvårdsrädsla

  För de patienter som upplever det obehagligt med vår behandling eller rent av känner rädsla kan vi genom vårt samarbete med Narkosläkare Ove Lundmark erbjuda olika alternativ av lugnande omhändertagande. Vanligast på kliniken är peroral och intravenös sedering men även full narkos kan vi hantera.
 • Oralmedicin

  Vi välkomnar även remisser med frågeställningar relaterade till slemhinneförändringar och övrigt av oralmedicinsk karaktär. Dessa patienter hanterar vi i dagsläget fram för allt via tandvårdstaxan
 • Implantologi

  Vi utför implantatkirurgi och hanterar här flertalet av de större systemen på den skandinaviska marknaden. Inför merparten av implantat och rekonstruktiv kirurgi använder vi både 3D-röntgen och scanning; för att skapa bästa förutsättningar för dig som remittent att uppnå ett optimalt slutresultat. Vi anpassar och optimerar alltid terapival och avgör inläkningstider utifrån system och patientens förutsättningar för bästa möjliga resultat.
Colosseum Specialisttandvård