Smärtproblematik

Patienter med diffus smärtproblematik kan utredas inom flertalet av våra specialiteter. Orsaken till smärta kan bero på olika tillstånd, såsom exempelvis karies, tandköttsinfektion, tandfraktur eller tandlossning. Våra behandlingar anpassas därför alltid beroende på vad som orsakar smärtan och kan variera från enkla åtgärder till mer omfattande behandlingar. Det är oavsett viktigt att söka tandläkarens hjälp så snart som möjligt vid smärtproblematik, då tidig behandling kan hjälpa till att förhindra att tillståndet förvärras och smärtan ökar.
Colosseum Specialisttandvård