Oralmedicin

Vi välkomnar även remisser med frågeställningar relaterade till slemhinneförändringar och övrigt av oralmedicinsk karaktär. Dessa patienter hanterar vi i dagsläget fram för allt via tandvårdstaxan
Colosseum Specialisttandvård